La table finale

Après les éliminations respectives de Guillaume De La Gorce, Yves Poortinga, Hanz Traut, K. Sevevi et Blatny, voici la constitution de la table finale qui commencera demain à 17h:

Siège 1: Noah Boeken (219 K)

Siège 2: Mike Martin (819 K)

Siège 3: Trond Eidsvig (1062 K)

Siège 4: Mikael Norinder (647 K)

Siège 5: Joris Jasper (219 K)

Siège 6: Tony Bloom (119 K)

Siège 7: Eric Larchevèque (435 K)

Siège 8: Justin McDonald (415 K)

Siège 9: Christian Grundtvig (330 K)